REPORT DI MONITORAGGIO CIVICO
Exploració de dades del projecte Vies Verdes

Inviato il 15/03/2021 | di Vies Verdes | @AsocCatalunya

Descrizione

El nostre objectiu com a grup és, primer de tot, saber si realment els diners que atorga l’associació FEDER s’inverteixen a tots els pobles de les set rutes esmentades en el projecte. D’altra banda també ens interessa molt la manera en la qual es distribueix el pressupost de
manera que tot el que s’ha plantejat fer es pugui dur a terme, per així satisfer les necessitats que poden tenir els pobles gironins del projecte Vies verdes.
El punt d’arribada de la nostra recerca és descobrir i analitzar com es distribueixen els diners que l’associació FEDER atorga i saber si arriba a tots els pobles o ciutats per on passen les set rutes esmentades.

El projecte en sí ja suposa un pla d'intervenció ampli, ja que es tracta d'un conjunt d'operacions seleccionades a les quals es concedeix cofinançament, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament.

Avanzamento

Hem pogut constatar que:
1. Encara no s’han rebut els diners de la subvenció
2. Per cobrir la resta de pressupost s’intenta buscar més finançament extern
3. S’espera que els beneficis del projecte repercuteixin positivament en els hàbits de salut
de la població i en la creació de riquesa
4. L’actual situació social marcada pel COVID 19 impedeix predir la finalització del projecte

Risultati

Intervenció molt útil i eficaç: prevalen els aspectes positius i, en conjunt, es considera eficaç des del punt de vista de l’usuari final

El projecte no ha finalitzat.

Punti di debolezza

La temporització del projecte. Creiem que hauria de ser un projecte que s’iniciés just a principi de curs.

Punti di forza

- L’aplicació de l’auditoria ciutadana a nivell d’institut
- La documentació rebuda (vídeos, tutorials, bases de dades)
- El treball cooperatiu que ha comportat aquesta activitat

Rischi

Que no es faci un manteniment continuat de les Vies Verdes.

Soluzioni e Idee

Caldria donar més ressò al projecte i a la iniciativa de sol·licitar fons FEDER per a la seva
execució.

L'INDAGINE

Come sono state raccolte le informazioni?

  • Raccolta di informazioni via web
  • Intervista con i soggetti che hanno programmato l'intervento (soggetto programmatore)
  • Intervista con i soggetti che hanno o stanno attuando l'intervento (attuatore o realizzatore)
  • Intervista con i referenti politici

● Alfons Martínez Domenech: Assessor de Govern / Ajuntament de Cassà de la Selva
● Montse Rovira: Regidora acció territorial i urbanisme /Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
● Marta Vives: regidora de l'Ajuntament d'Aiguaviva
● Mireia Olteanu: Tècnica de subvencions / ViesVerdes.org
● Jordi Llach Expósito: Programes Europeus / Àrea de Territori i Sostenibilitat (Diputació de
Girona)

Domande principali

● D’on surten els diners que el fons FEDER no us dona?
● A què heu destinat els diners rebuts?

Risposte principali

- D’on surten els diners que el fons FEDER no us dona?
Jordi Llach Expósito: La Diputació de Girona hi aporta un 25% de la despesa elegible i
l’altre 25%, més tot l’IVA, imputable al projecte, l’aporten els ajuntaments per on passa
la via verda a partir d’un càlcul que té en compte els quilometres de via verda dintre de
cada terme municipal. També hi ha una altra part –que excedia del màxim de la despesa
elegible total fixada en 4.000.000 €- que l’aporta el Consorci de les Vies Verdes.
- A què heu destinat els diners rebuts?
Mireia Olteanu: Les bases reguladores estableix quines despeses són subvencionables i
quines no. En aquest cas, es poden cobrir totes les despeses relacionades amb
la redacció del projecte i l'execució de l'obra.